Ekklesia Den Haag

basisgemeente

menu > startpagina > privacy

Uw gegevens bij de Ekklesia Den Haag

versie 2018-06-11

Deze tekst downloaden

In het kort

 • Alleen van leden worden gegevens opgeslagen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
  De gegevens worden in het besloten deel van de webste opgeslagen in de vorm van een ledenlijst
  en worden alleen gebruikt voor onderling contact.
 • De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
 • Wie lid wordt moet toestemming geven voor dit gebruik van zijn of haar gegevens.
 • Een lid kan daarnaast aangeven of zijn/haar naam als voorbereider van een viering mag worden vermeld bij teksten van vieringen die op de website door iedereen gedownload kunnen worden.
 • Een lid kan ook aangeven of zijn/haar naam in de notulen mag voorkomen die op (het besloten deel van) de website worden bewaard.
 • Van wie geen lid is worden geen gegevens opgeslagen.
  Er worden op de website geen cookies gebruikt.

Dat is de grote lijn. Hieronder staan de details.

De details

 1. Van wie worden gegevens opgeslagen?

  Er worden alleen gegevens opgeslagen van de mensen die zich hebben opgegeven als lid.
  Als u alleen de website bezoekt wordt er niets van u opgeslagen. Er worden ook geen cookies gebruikt.

 2. Welke gegevens worden opgeslagen?

  Van leden worden opgeslagen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 3. Wat gebeurt er met die gegevens?

  De gegevens worden in de ledenlijst geplaatst, die alleen door leden is in te zien.
  Ze staan in een pdf-bestand dat is beveiligd met een wachtwoord op het besloten deel van de website.

  De ledenlijst wordt uitsluitend gebruikt voor contact tussen de leden onderling en tussen de stuurgroep en de leden.
  Er worden geen gegevens gedeeld met anderen.

  Daarnaast zijn er lijstjes en tabellen met de namen van leden die een bepaalde taak verrichten; denk bv. aan een jaarrooster met de voorbereiders en kosters van de vieringen of aan een lijstje met de namen van de leden van de kascontrolecommissie.
  Ook deze lijsten en tabellen staan in een met een wachtwoord beveiligd pdf-bestand op het besloten deel van de website en worden met niet met anderen gedeeld.

  Wie zich als lid opgeeft moet akkoord gaan met dit gebruik van zijn of haar gegevens.

 4. Verslagen van het Groot Beraad

  In principe wordt 3 keer per jaar een ledenvergadering gehouden. Wij noemen dit een Groot Beraad.

  Van elk Groot Beraad wordt een verslag gemaakt. Ook dat verslag wordt op het besloten deel van de website bewaard, beveiligd met een wachtwoord.
  In die verslagen worden de aanwezigen en de mensen die afgezegd hebben genoemd.
  Soms wordt iemand bij name genoemd in een agendapunt (nooit in een gevoelige kwestie).

  Wie zich aanmeldt als lid moet aangeven of zijn/haar naam al of niet mag worden genoemd in Groot Beraad verslagen.
  Wie geen toestemming geeft wordt nooit vermeld in een verslag.

  Wie wel toestemming geeft kan altijd achteraf eisen dat zijn of haar naam uit een bepaald verslag wordt verwijderd.

 5. Teksten van vieringen

  Van bijna elke viering worden de teksten op het openbare deel van de website gezet.
  Iedereen kan die teksten lezen en downloaden.

  Het is gebruikelijk om bovenaan de teksten de namen van de voorbereiders van de viering te vermelden. Onder de overweging staat meestal de naam van de schrijver ervan.

  Wie zich aanmeldt als lid moet aangeven of zijn/haar naam als voorbereider of schrijver van een overweging al of niet mag worden vermeld in die teksten.

  In teksten van een viering waarin iemand meewerkt die zijn/haar naam niet wil hebben vermeld, worden ook de namen van de andere voorbereiders niet vermeld.
  De naam van de schrijver van de overweging blijft (bij diens toestemming) wel vermeld.

 6. Hoe kunnen mijn gegevens worden gecorrigeerd?

  Iedereen kan zijn/haar gegevens inzien door de ledenlijst en een of meer van de takenlijsten te downloaden.

  Wie een fout in zijn/haar gegevens ziet, kan contact opnemen met de stuurgroep om de fout te laten corrigeren.
  (Zie '12. Hoe neem ik contact op met de stuurgroep'.)

  De stuurgroep draagt er zorg voor dat de gegevens uiterlijk na een maand zijn gecorrigeerd.

 7. Hoe kan ik mijn privacy toestemming aanpassen?

  Neem contact op met de stuurgroep om uw toestemming voor gebruik van uw gegevens te beperken of uit te breiden.
  (Zie '12. Hoe neem ik contact op met de stuurgroep'.)

  De stuurgroep draagt er zorg voor dat de toestemmingen uiterlijk na een maand zijn aangepast.

  Opmerking: het intrekken van de toestemming voor het gebruik van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres op de ledenlijst staat gelijk aan het bedanken als lid.

 8. Hoe kan ik mij laten uitschrijven als lid?

  Meld dit aan de stuurgroep.
  (zie 'Hoe neem ik contact op met de stuurgroep')

  De stuurgroep draagt er zorg voor dat uw gegevens binnen een maand zijn verwijderd uit de ledenlijst en uit de 'takenlijsten'.

  Uw naam blijft wel staan in oude verslagen en in teksten van oude vieringen.

 9. Hoe kan ik al mijn gegevens laten verdwijnen?

  Als u bij het bedanken als lid wilt dat al uw gegevens worden verwijderd, dan moet u dit aangegeven bij de stuurgroep.
  (Zie '12. Hoe neem ik contact op met de stuurgroep'.)

  De stuurgroep draagt er zorg voor dat uw gegevens binnen een maand verwijderd zijn uit alle bestanden op de website, ook uit oude verslagen en teksten van oude vieringen.

 10. Hoe lang blijven gegevens bewaard?

  • Uw gegevens in de ledenlijst blijven bewaard zolang u lid blijft.
  • Uw naam in takenlijstjes staat daar alleen zolang u die taak vervult
  • Verslagen van vergaderingen blijven bewaard tot 10 jaar na de vergadering, dit om te kunnen terugzoeken wat op een Groot Beraad in het verleden is besloten.
  • Teksten van vieringen blijven voor downloads beschikbaar gedurende het jaar dat de viering werd gehouden en het jaar erna.
 11. Klachten

  • Als u een klacht heeft over de manier waarop de Ekklesia Den Haag omgaat met uw gegevens kunt u dit melden bij de stuurgroep.
   (Zie '12. Hoe neem ik contact op met de stuurgroep'.)
  • Als u vindt of vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.
 12. Hoe neem ik contact op met de stuurgroep?

  U kunt op de onderstaande manieren contact opnemen met de stuurgroep:
  • door een mailtje te sturen naar stuurgroep@ekklesiadenhaag.nl;
  • door een briefje te sturen naar het correspondentieadres van de Ekklesia t.a.v. de stuurgroep. Het correspondentieadres staat op de contactpagina van de website: www.ekklesiadenhaag.nl/contact.html;
  • door te bellen of te mailen naar een lid van de stuurgroep (gegevens staan op de website);
  • door een lid van de stuurgroep aan te spreken voor of na een viering.

omhoog