menu

Stichting Materiele Voorzieningen Ekklesia Den Haag

Let op: bij de belastingdienst staat Materiele gespeld zonder trema op de e


RSIN/Fiscaal nummer:  820496273

Postadres:  p/a Rossinilaan 285, 2551 MT Den Haag
                    (vieringen: Barthkapel, Brouwersgracht 2k - zie rooster)

Doelstellingen:

Behartiging van de stoffelijke belangen van de Ekklesia.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 • Het aangaan van overeenkomsten met name met betrekking tot het gebruik van gebouwen.
 • Het bekostigen van de gemeenschappelijke activiteiten van de Ekklesia
 • Alle overige geoorloofde middelen.
Beleidsplan:
Elk jaar wordt op een Groot Beraad (in het najaar) de begroting voor het nieuwe jaar besproken met de bezoekers van de Ekklesia Den Haag.

Financieel jaarverslag:
Klik voor het jaarverslag   (opent in een nieuw venster)

Bestuursleden:
 • Jan Willem van de Velde - voorzitter
 • Theo van der Greft- penningmeester 
 • Einar Sies - lid
Taken van de bestuursleden:
 • De penningmeester voert de dagelijkse administratie uit en doet ook de uitgaven.
 • Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of, bij diens ontstentenis of verhindering, degene die hem als zodanig vervangt, dit gewenst acht.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat er elk jaar een kascommssie van twee bezoekers van de Ekklesia de boeken controleert.
 • Het derde bestuurslid is bevoegd - bij ontsteltenis van de penningmeester - noodzakelijke uitgaven te doen.

Beloningsbeleid

 • Bestuursleden genieten geen honorarium voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 • Zij hebben wel recht op een vergoeding van onkosten die worden gemaakt voor de uitoefening van hun functie.

naar de bovenkant van de pagina