Ekklesia Den Haag

basisgemeente

menu > startpagina

Over ons

Welkom op de website van de Ekklesia Den Haag!

De Ekklesia Den Haag is een oecumenische basisgemeenschap geworteld in de joods-christelijke traditie.

In memoriam Huub Oosterhuis

Op 9 april 2023 is Huub Oosterhuis overleden, 89 jaar oud. Huub Oosterhuis heeft - waarschijnlijk meer dan wie ook - het gezicht van de basisbeweging bepaald. [Lees verder]

Uitgelicht

Themamiddag in aanloop naar de Haagse Vredesbeurs

Organisatie Vredesbeurs 2023 organiseert op zondag 4 juni een middagbijeenkomst over verbinding in je wijk met als titel "Wat is er nodig voor vredevolle verbinding in jouw buurt en netwerk?" Tijdens deze bijeenkomst zal Bilal Sahin een inleiding geven. Vervolgens is er ruimte voor een dialoog. [Meer].

Plaats: geb. Apostolisch genootschap Loevesteijnlaan 170, Den Haag
Toegang gratis - vooraf aanmelden [Meer]..


Teksten

Van de meeste vieringen kunnen de teksten worden bekeken. Naar de teksten.

Giften aan de Ekklesia

Wilt u de Ekklesia Den Haag steunen? Graag!
U kunt daartoe een bedrag overmaken op rekeningnummer NL62 TRIO 0784 7974 04 van de 'Stichting MateriŽle Voor­zieningen Ekklesia Den Haag'.
Deze stichting heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat u giften onder bepaalde voorwaarde kan aftrekken bij uw belastingaangifte.

[meer info]

Privacy

Lees hier hoe de Ekklesia Den Haag omgaat met persoons­gegevens.

Vrijzinnig beraad

De Ekklesia Den Haag neemt deel aan het Vrijzinnig beraad Den Haag, een groep van Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen in en rond Den Haag, die samen willen werken en gelegenheden creŽren om samen te geloven.
Op de website 'vrij en zinnig' staan de belangrijkste activiteiten van de aangesloten groepen.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Huub Oosterhuis

omhoog